week1

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ /อุปกรณ์
1

10 -14 ส.ค. 2558


จันทร์
กิจกรรม: ถ้าฉันเป็น...

-เห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่ง
-รักมหาศาล

ขั้นเตรียม:
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (จีบสลับ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:
ถ้าฉันเป็น…..
-                    ฟังเรื่องเล่าจากครู “ฉันอยากเป็นแสงแดด”
-                    เขียน เล่าสิ่งที่ตนเองอยากเป็นเพราะเหตุใดจึงอยากเป็นเช่นนั้น
ขั้นสรุป:
ขอบคุณ.....นักเรียนเลือกขอบคุณสิ่งที่อยากขอบคุณ /ขอบคุณกันและกัน
สื่อ/อุปกรณ์:
-เรื่องเล่าจากครู “ฉันอยากเป็นแสงแดด”
-กระดาษ
-ดินสอ

อังคาร
กิจกรรม :ใบไม้ต้นเดียวกัน

-เห็นความสัมพันธ์
-เชื่อมโยง

ขั้นเตรียม:
รู้ลมหายใจ หายใจเข้า – ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูเล่าเรื่อง ใบไม้แห่งชีวิต
-ครูตั้งคำถามเห็นใบไม้พี่ๆนึกถึงอะไร
-                    เกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง
-                    นำใบไม้มาติดกลับเป็นต้นไม้(เวียนทีละคน)
ขั้นสรุป:
ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ ร้องเพลงเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน / ขอบคุณกันและกัน
-ใบไม้แห้ง
-กระดาษ
-กาว
-เรื่องเล่าใบไม้แห่งชีวิต
เพลงใบไม้ใบเดียวกัน
พฤหัสบดี
กิจกรรม:ตัด ต่อ เติม แต่ง

กำกับสติ คิดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม:
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ๑ แผ่น
-นักเรียนตัดกระดาษออกเป็น 3 ชิ้น
-นำกระดาษ 3 ชิ้นมาต่อกันเป็นรูปใหม่
-เพิ่มเติมรายละเอียดผ่านการวาดตกแต่ง / ตั้งชื่อ /เล่าให้เพื่อนฟัง
ขั้นสรุป:
เพราะเหตุใดจึงเป็นรูปนั้น/ ตั้งชื่อนั้น / ขอบคุณ
- กระดาษ
- กรรไกร
- กาว
- สีไม้

ศุกร์
กิจกรรม:เพราะเราอยู่ด้วยกัน

-เคารพ  นอบน้อม
-จิตใหญ่ รักมหาศาล
ขั้นเตรียม:
รู้ลมหายใจ หายใจเข้า – ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ให้นักเรียนดูสิ่งของประจำตัวของพนักงานในโรงเรียน (ตามความเหมาะสม)
- นักเรียนแลกเปลี่ยนของสิ่งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับใคร?
- คุณลุงหรือคุณป้ามาเล่าเรื่องแลกเปลี่ยนสิ่งที่คุณลุงหรือคุณป้าได้ทำ
ขั้นสรุป:
ขอบคุณ คุณลุงหรือคุณป้า
สิ่งของที่คุณลุงคุณป้าใช้ (เลือกตามความเหมาะสม)

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

"ใบไม้ต้นเดียวกัน" เป้าหมาย :  เคารพ เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
ขั้นเตรียม
- สวัสดีทักทายกันและกัน ครูชื่นชม เสริมแรงบวก
- กำ และแบ แตะร่างกาย
ขั้นกิจกรรม
- เล่าเรื่องใบไม้หน้าห้อง "เช้าวันหนึ่งขณะที่ครูกำลังกำลังนั่งอยู่ที่ประตูหน้าห้องพัก มีใบไผ่ใบหนึ่งปลิวตกลงมาอยู่ข้างหน้าคุณครู ครูมองไปที่ใบไผ่ใบนั้น เมื่อสังเกตดีๆพบว่า ที่ใต้ใบมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่ง(คล้ายเปลือกดักแด้) เกาะอยู่ใต้ใบ ...."พี่ๆคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านของใครค่ะ"

"วันนี้เราจะช่วยกันแปลงร่างพี่ใบไม้ให้เป็นพี่ต้นไม้ต้นเดียวกัน" หลัง
จากนั้นเราจะเก็บพี่ต้นไม้ต้นนี้ไว้แล้วสังเกตว่าแต่ละวันพี่ต้นไม้เป็นอย่างไรค่ะ"ขั้นสรุป
ขอบคุณสรรพสิ่ง/ขอบคุณกันและกัน1 ความคิดเห็น:

  1. วันศุกร์พี่ๆชั้นป.๒ไปเดินสำรวจป่าโคกหีบ (เริ่มหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ) เป้าหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เห็ด โดยมีครูและผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมสำรวจ พี่ๆกระตือรือร้นและมีเป้าหมายในการไปเรียนรู้ครั้งนี้ ทุกคนได้ข้ามผ่านความเหนื่อยจากการเดินทางระยะไกล เกิดคำถามกับสิ่งที่พบเห็น เรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกับผู้อื่น เห็นถึงความสัมพันธ์ของป่าและสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตอื่นในป่า , พี่ออมสิน : ครูครับทำไมในป่ามีแต่คนเอาขยะมาทิ้งล่ะครับ ,พี่โซ่ : ครูครับทำไมเห็ดที่เราเห็นมีแต่เห็ดเมาล่ะครับ " ฯลฯ

    ตอบลบ