week3

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ /อุปกรณ์


3

24-28
ส.ค. 2558


จันทร์
กิจกรรม:ขอนไม้ผุ

เป้าหมาย :
- น้อม ขอบคุณ
- เห็นคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น

ขั้นเตรียม:
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูกับกระต่าย กำแบ กรรไกร/กระดาษ)
ขั้นกิจกรรม:
- นักเรียนฟังเรื่องเล่าจากครู ฟังเรื่องเล่าของกิ้งกือ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ถ้าพี่เป็นขอนไม้ พี่จะทำอย่างไร”/ พี่ขอนไม้ทำอะไรได้บ้าง
-นักเรียนเล่าสื่อความรู้สึกถ้าฉันเป็นขอนไม้
ขั้นสรุป:
- กลับมารู้ลมหายใจ
- สิ่งที่อยากขอบคุณต่อขอนไม้และโลกที่เราได้อาศัยอยู่

สื่อ/อุปกรณ์:
เรื่องเล่าจากครู เรื่องเล่าของกิ้งกือ


อังคาร
กิจกรรม:สานสัมพันธ์

เป้าหมาย :
ขอบคุณ / ขอโทษ
ขั้นเตรียม:
- รู้ลมหายใจ หายใจเข้า – ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
- ให้นักเรียนดูไม้ถูพื้น ครูเล่าเรื่องของคนๆหนึ่งที่จะต้องดูแลพื้น ทำความสะอาด แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม พี่ๆคิดว่าคุณป้ารู้สึกอย่างไร
ขั้นกิจกรรม:
คุณป้าเล่าเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทำความสะอาด (คุณป้ามาโรงเรียนกี่โมง?/ สิ่งที่ทำให้คุณป้ากังวลมีเรื่องอะไรบ้าง/ระหว่างทำงานคุณป้ารู้สึกอย่างไร/ช่วงที่คุณป้ารู้สึกเหนื่อยคุณป้าทำอย่างไร)
ขั้นสรุป:
ขอโทษคุณป้า (สิ่งที่อยากขอโทษ)สิ่งที่อย่างขอบคุณคุณป้า
- ไม้ถูพื้น
- คุณป้า (พนักงาน)
พุธ
ชื่อกิจกรรม:ดอกไม้สีขาว

เป้าหมาย:
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อ

ขั้นเตรียม:
เล่าเรื่อง/ฟังเรื่องเล่า (เรื่องของเด็กผู้หญิงกำพร้า ซึ่งเขาได้เก็บดอกไม้มาไหว้แม่ทุกวัน)
ขั้นกิจกรรม: .
นักเรียนทำดอกไม้สีขาวจากกระดาษทิชชู
ขั้นสรุป:
นักเรียนให้กำลังใจ อธิฐานผ่านดอกไม้ให้กับเด็กผู้หญิงที่จะมีชีวิตสู้ต่อไป

- ลวด
- กระดาษทิชชู

พฤหัสบดี
กิจกรรม:ภาพในจินตนาการ

เป้าหมาย:
จินตนาการ คิดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม:
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
- ให้ดูภาพปะติดที่ครูนำมา (ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์)
ขั้นกิจกรรม:
- เล่าเรื่องเกี่ยวกับกระดาษให้นักเรียนฟัง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม หนังสือพิมพ์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
/ ถ้าเหลือกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ 1 ฉบับ จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ขั้นสรุป:
ตั้งชื่อนั้น/ ขอบคุณกระดาษ ของคุณกันและกัน
- เรื่องเล่าจากครู
- กระดาษหนังสือพิมพ์
- ดินสอ

ศุกร์
กิจกรรม:ทายใจ

เป้าหมาย:
จิตใหญ่ รักมหาศาล ขอบคุณเห็นคุณค่า
ขั้นเตรียม:
- กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
- เรื่องเล่าจากก้อนหิน (หินอยู่ในกล่อง)
ขั้นกิจกรรม:
- นักเรียนทายสิ่งของที่อยู่ในกล่องว่าคืออะไร/เพราะอะไรถึงคิดเช่นนั้น โดยครูตอบว่า ใช่และ ไม่ใช่
- สิ่งที่หยิบมาเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร เคยเจอที่ไหนบ้าง
ขั้นสรุป:
ตั้งชื่อก้อนหิน ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่าจากครู เรื่องเล่าจากก้อนหิน
- กล่อง
- ก้อนหิน

วันจันทร์ : ขอนไม้ผุ (เห็นคุณค่า นอบน้อม)

ขั้นเตรียม        

ขั้นกิจกรรม


        ขั้นจบ
                                                    

วันพุธ :  สัมพันธ์ เชื่อมโยง

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น