week8

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ /อุปกรณ์8

28 กันยายน – 2 ตุลาคม
2558


จันทร์
กิจกรรม: เรื่องเล่า /ขอบคุณ

จิตใหญ่ รักมหาศาล
ขั้นเตรียม:  รู้ลมหายใจ หายใจเข้า – ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งู กระต่าย / กำแบ/ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม: ฟังเรื่องเล่า ของเด็กชายกับน้องสาว
- นักเรียนกล่าวชื่นชม ขอบคุณเรื่องราวของเด็กชายและน้องสาว 
- นักเรียนบอกเล่าเรื่องราว สิ่งที่อยากบอกกับตนเอง หรือกำลังใจสู่ผู้อื่น
ขั้นสรุป:
 - กลับมาอยู่กับลมหายใจ
- ขอบคุณ


สื่อ/อุปกรณ์
 เรื่องเล่าเด็กชายกับน้องสาว

อังคาร
กิจกรรม : ปะติดตัวอักษร


 เชื่อมโยง จดจ่อ สร้างสรรค์
ขั้นเตรียม:
- รู้ลมหายใจ หายใจเข้า – ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งู กอหญ้า /ซาลาเปา/สลับนิ้ว )
ขั้นกิจกรรม:
 - ครูนำกระดาษตัวอักษรมาให้นักเรียนดู (อธิบายขั้นตอน วิธีการ กำหนดเวลาร่วมกัน)
- นักเรียนรับอุปกรณ์(รับไหว้ ขอบคุณ) 
-นักเรียนลงมือปะติดตัวอักษรด้วยหลิดกาแฟ
ขั้นสรุป:
นักเรียนแลกเปลี่ยน/ตั้งชื่อ/ขอบคุณ
สื่อ/อุปกรณ์:
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
-หลอดกาแฟ (ตัด)
- กาว

พุธ
กิจกรรม: ชมธรรมชาติ

-ปฏิสัมพันธ์กับโลก แวดล้อม
-เชื่อมโยง นอบน้อม
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทายกันและกัน
แลกเปลี่ยนข้อตกลง นัดหมายเวลา
ขั้นกิจกรรม:  
นักเรียนและครูเดินชม สำรวจ สัมพันธ์กับโลกแวดล้อม สนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่พบเห็น
ขั้นสรุป:
- สนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ ประทับใจ 

สื่อ/อุปกรณ์:

พฤหัสบดี
กิจกรรม: บทเพลงแห่งท่วงทำนอง

เชื่อมโยง สติ จดจ่อ สร้างสรรค์
ขั้นเตรียม:
- กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
ขั้นกิจกรรม: นักเรียนฟังเพลงต่างๆครูชวนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทเพลง
- นักเรียนร่วมกันร้องเพลง
ขั้นสรุป:
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- ขอบคุณกันและกัน


สื่อ/อุปกรณ์:
เพลง

ศุกร์
กิจกรรม: เสียงแห่งธรรมชาติ /จดหมายจากก้อนหิน

เชื่อมโยง จินตนาการ สติ
ขั้นเตรียม:
- กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
- อยู่กับลมหายใจ/ฟังข้อตกลง แลกเปลี่ยน
ขั้นกิจกรรม:  
-ครูเล่าเรื่องราวจดหมายจากก้อนหิน
-แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ฟัง "นักเรียนคิดอย่างไร
ขั้นสรุป:
- แลกเปลี่ยน สิ่งที่ได้เรียนรู้
- ขอบคุณกันและกัน
สื่อ/อุปกรณ์:
เรื่องเล่า "จดหมายจากก้อนหิน

วันอังคาร

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบวันพุธ


วันศุกร์


ขั้นเตรียม : สวัสดี ทักทายกันและกันขั้นกิจกรรมขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น